TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Singapuryň Çangi

Dünýädäki iň uly ýapyk şaglawuk

vepa
«Safdie Architects» binagärlik kompaniýasy Singapuryň Çangi halkara howa menzilinde ýapyk binadaky dünýäde iň uly şaglawugy gurdy. Äpet gümmeziň astynda ýaýbaňlandyrylan çemenzarlygyň arasynda ýerleşdirilen şaglawugyň beýikligi...