TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sinan Dinç

Türkiýedäki Medeniýet günlerinden reportažlar

vepa
Erzuruma «Gyş şäheri» diýýärler. Bu dogry, şäheriň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, bu ýerde bary-ýogy iki-üç aý ýaz gelýär. Ýylyň galan aýlarynda köýnekçe, ýeňil lybasly gezjek gümanyň...