TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

şikes

“Real Madrid”: Zidan galýar, Alaba gelýär

Häzirki wagtda Ispaniýanyň “Real Madrid” futbol topary düzüm babatynda kyn günleri başdan geçirýär. Onuň düzüminde dünýä belli birnäçe oýunçylar şikes alyp, bejeriş-sagaldyş işlerini alyp barýarlar....

Bir günde “El Kapitan” dagyna çykan ilkinji zenan hökmünde taryha girdi

Ata Watan Eserleri
Alpinist Emili Harrington ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň  Ýosemite milli seýilgähiniň meşhur “El Kapitan” dagynyň ýokarsyna bir günüň dowamynda çykyp, bu görkeziji bilen dünýäde ilkinji zenan  boldy....