TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

seýrek duş gelýän jandarlary köpeltmek boýunça ýörite çäreler durmuşa geçirilýär.

Tebigat görki bagdyr

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek, gorap saklamak, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ösümlik we haýwanat dünýäsini goramak boýunça toplumlaýyn çäreler alnyp barylýar. Şol...