TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

şeýle hem garyşyk düzümde (80%-pagta

“Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

Mary welaýatyň “Ýeňiş” egin-eşik fabrigi täze “Victory” brendini tanyşdyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň resmi interent saýtynda bellenilip geçilýär. Önümçiligi täze ýola goýlan köýnekler...