TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şeýle  halypalaryň biri taryh ylymlarynyň doktory

Almaz Ýazberdiýew: öz käriniň ussady

Ata Watan Eserleri
Her gezek halypalar hakynda makala ýazanymda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasyna baryp, ilki bilen olaryň bibliografik görkezijisini gözden geçirýärin. Şonda kitaphana işiniň hyzmaty hakynda...