TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatry

Täze eseriň synag görkezilişi boldy

Ata Watan Eserleri
Golaýda Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda režissýor Perhat Hudaýberenowyň sahnalaşdyran «Watan jandan ileri» atly spektaklynyň synag görkezilişi boldy ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti...

Teatrlarymyzda amerikan filmleriniň görkezilişi bolar

vepa
Üstümizdäki aýyň dowamynda welaýat drama teatrlarynda afrikan-amerikan taryhy aýy mynasybetli amerikan filmleriň görkezilişi bolar. Hormatly ildeşler! Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň guramagynda, teatrlarda,...