TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Seýitjan Mirzaýew

Şu gün dünýä çempionatynda Seýitjan Mirzaýew ýaryşar

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda şu gün biziň ildeşimiz Seýitjan Mirzaýew çykyş eder. Ol 61 kilograma çenli agram derejesiniň «A»...

Maksat Meredow ― agyr atletika boýunça Aziýanyň wise-çempiony!

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň şu günler Daşkent şäherinde geçirilýän Aziýa çempionatynda gazanan medallarynyň sany ikä çykdy. Türkmen agyr atletikaçylarynyň nobatdaky medalyny 73 kilograma...