TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sewilýa

Gysgaça futbol täzelikleri

Ispaniýanyň “Real Madrid” futbol toparynyň dünýä belli horwatiýaly ýarymgoragçysy Luka Modriç ýene-de bir ýyl toparda galar. Modriçyň häzirki wagtdaky şertnamasy geljek tomusda tamamlanýar. Futbolçy we...

Çempionlar ligasynda hepdäniň oýunçysy: Erling Holand

Çempionlar ligasynda şu hepdede 1/8 duşuşyklarynyň birinji tapgyr jogap duşuşyklary geçirildi. UEFA gurmasy bolsa duşuşyklaryň arasynda tapawutlanan oýunçylaryň arasynda hepdäniň oýunçysy diýen adyna ses berlişik...

Çempionlar ligasy täzeden başlaýar

Ata Watan Eserleri
Futbol äleminde tomaşaçylaryň, şeýle hem futbolçylaryň sabyrsyzlyk bilen garaşýan çempionatlaryň içinde birinji hasaplanylýan Çempionlar ligasy ýetip geldi. Çempionlar ligasynyň 1/8 tapgyr duşuşyklary şu hepdäniň sişenbe,...

Çempionlar ligasy: “Leipsig”, “PSŽ” we “Lasio” indiki tapgyra çykdy

Ata Watan Eserleri
Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyrynda, bu hepdede jemleýji 6-njy tapgyryтyň oýunlary geçirilip dur. Bu tapgyrdan soňra käbir toparlar bu möwsümde Çempionlar ligasy bilen hoşlaşmaly boldular. Şeýle...

Çempionlar ligasy: zenan eminiň eminlik eden ilkinji duşuşygy, Ronaldonyň 750-nji goly

Ata Watan Eserleri
Çempionlar ligasynyň 5-nji tapgyry düýn tamamlandy. Käbir toparlarda eýýäm pleý-off tapgyryna çykan toparlaryň ady belli boldy, ýöne beýleki toparlarda bolsa entägem çekeleşikli ýagdaýlar dowam edip...

Diego Maradona – 60 ýaşady

Ata Watan Eserleri
Argentinanyň we dünýä futbolynyň taryhyna adyny altyn harplary bilen ýazdyran Diego Armando Maradona 1960-njy ýylyň 30-njy oktýabrynda Buenos-Aýres şäherinde doguldy we dünýä belli oýunçy şu...

UEFA Super kubogynyň taryhyna ser salsak

Düýn 45-nji UEFA Super kubogy ugryndaky duşuşyk “Bawariýa” we “Sewilýa” toparlaryň bäsleşmeginde Wengriýanyň paýtagty Budapeştde geçirildi. Mälim bolşy ýaly, bu duşuşykda “Bawariýa” topary ýeňiş gazanyň...

UEFA: “Super kubogyň” eýesi kim bolar?

2019-2020 möwsüminiň UEFA Çempionlar ligasynyň çempiony “Bawariýa” we UEFA Ýewropa ligasynyň ýeňijisi “Sewilýa” şu gün “UEFA Super kubogy” ugrunda bäsleşer. Futbol boýunça 45-nji UEFA Super...

Ýewropa ligasynyň ¼ finalynyň duşuşyklary

Futbol janköýerleriniň arasynda uly gyzyklanma döredýän Ýewropa Ligasynyň kubogynyň ¼ finalynda duşuşjak toparlar belli boldy. Olar 1/8 final duşuşyklarynda garşydaşlaryny ýeňen “Baýer”, “Inter”, “Sewilýa”, “Wulwerhempton”,...

Ispaniýanyň çempionaty “Sewilýanyň” ýeňşi bilen başlady

Ispaniýa çempionatynyň 28-nji tapgyrynyň oýnunda “Sewilýa” öz meýdançasynda “Betis” toparyny kabul etdi. Ýer eýeleri 2-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Iki pökgi hem duşuşygyň ikinji ýarymda tora...