TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Seul

Wakum otlulary peýda bolýar

Günorta Koreýada “Hyperloop” atly wakum otlusynyň ýokary tizligi, sesiň tizligine ýetdi diýip, “Independent” neşiri habar berýär. Täze wakum otlusy, Koreýa demir ýol gözleg instituty tarapyndan...

Türkmenistan Ýewraziýada halkara hyzmatdaşlygyna ýokary baha berýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Seul şäherinde göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça Halkara forumynda wideoýüzlenme bilen çykyş etdi. Foruma döwlet baştutanlary, görnükli syýasatşynaslar,...