TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Seul şäheri

Koreýa Respublikasynda türkmen sungat işgärleriniň döredijilik konserti geçirildi

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şanly 30 ýyllygy, şeýle hem Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Seul şäheriniň merkezinde...

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 7-nji fewralynda Seul şäherinde Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tegelek stol geçirildi. Maslahat Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky...

Seulda Türkmen-Koreý hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi

vepa
2019-njy ýylyň 22-nji fewralynda Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherinde söwda, ykdysady, ylmy, we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen–koreý toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi....