Tag : şertnama

SPORT

Gysgaça futbol täzelikleri

Ispaniýanyň “Real Madrid” futbol toparynyň dünýä belli horwatiýaly ýarymgoragçysy Luka Modriç ýene-de bir ýyl toparda galar. Modriçyň häzirki wagtdaky şertnamasy geljek tomusda tamamlanýar. Futbolçy we...
TEHNOLOGIÝA

Russiýa we Wengriýa bilelikde uçar öndürer

Russiýanyň “Ilýuşin” kompaniýasy we Wengriýanyň awiasiýa inženerçiligi döwrebaplaşdyrylan “Il-103” atly uçaryny döretmek we köpçülikleýin önümçiligine başlamak barada şertnama baglaşdylar. Russiýa Federasiýasynyň Söwda we senagat ministrliginiň...
SPORT

Holandyň bahasy belli boldy

Häzirki wagtda dünýäde ýaş oýunçylaryň arasynda iň güýçlisi Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynyň hüjümçisi Erling Holand hasaplanylýar. Has hem Çempionlar ligasynda görkezýän oýny bilen futbol äleminiň...
SPORT

Hondanyň indiki duralgasy Azerbaýjan

Ýaponiýaly ýarymgoragçy Keýsuke Honda azerbaýjanyň “Neftçi” toparyna transfer edildi. Bu barada toparyň metbugat gullugy habar berýär. 34 ýaşly Honda bilen şu möwsümiň ahyryna çenli şertnama...
SPORT

Ildeşimiz Döwletjanyň nobatdaky tutluşygy

Başa-baş söweş sporty boýunça dürli ýaryşlary gurnaýan “Bellator” guramasy indiki “Gran-Pri” ýaryşynyň ýarym agyr agram derejede boljakdygyny mälim etdi. “Bellator 256” atly Gran-Pri ýaryşy 9-njy...
SPORT

Messi bilen gyzyklanmagy dowam etdirýär

Ispaniýanyň “Barselona” futbol toparynyň kapitany Lionel Messi ýene-de “Mançester Siti” toparyny gyzyklandyrýar. Angliýanyň “Premýer-liga” çempionatynyň topary argentinaly ýyldyz futbolçysy bilen ýazda gepleşiklere başlamak isleýär diýip,...
SPORT

Alaba “Reala” geçer

Ata Watan Eserleri
Birnäçe kubogyň eýesi awstriýaly goragçy Dawid Alaba tomusda “Real Madrid” toparynyň oýunçysy bolar diýip, Ispaniýanyň “Marca” neşiri habar berýär. 28 ýaşly goragçy eýýäm Madrid toparynyň...
SPORT

Tuhel tälimçilikden boşadyldy

Fransiýanyň “PSŽ” futbol toparynyň baş tälimçisi Tomas Tuhel toparyň tälimçilik wezipesinden boşadyldy diýip, Germaniýanyň “Bild” neşiri habar berýär. Bu maglumaty fransiýanyň “RMC Sport” teleýaýlymy hem...
TEHNOLOGIÝA

Dünýäniň iň uly drony görkezildi

Sergide Amerikanyň “Aevum” kompaniýasy tarapyndan döredilen dünýäniň iň uly dron enjamy görkezildi. “Engadget” tehnologiýa täzelikleri we synlar üçin özboluşly blogynyň habar bermegine görä, “Ravn X”...
BIZNES

Hazarda ýük daşamak boýunça ýene bir şertnama baglaşyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Awazada geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumynda Hazar deňzi arkaly ýük daşamagyň Gara we Baltika deňizleriniň kenaryna söwda arkaly çykmaga ýardam berjekdigi barada aýdanlary...
SPORT

Özbek futbolçysy Italiýada oýnar

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň futbol çempionatynda çykyş edýän “Rostow” toparynyň hüjümçisi Eldor Şomurodow Italiýanyň “Genoa” toparyna resmi taýdan transfer edildi. “Rostow” toparynyň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, italýan...
SPORT

Toparyň iň gymmat futbolçysy

Häzirki wagtda dünýä belli futbol tälimçileriň biri Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň Pep Gwardiola toparyna täze oýunçylary transfer edýär we toparynyň düzümini güýçlendirmek barada öz pikirlerini...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

300 million dozada sanjym alar

Ata Watan Eserleri
Ýewropa Bileleşiginiň komissiýasy, COVID-19 pandemiýasyna garşy sanjymyny satyn almak hakynda “Sanofi we “GSK” derman kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda şertnama baglaşandygyny habar berýär. Şeýle hem...
DÜNÝÄ

Ilkinji “akylly” ýol

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynda Ankara-Nigde arasyndaky uzynlygy 330 kilometre barabar bolan “Türkiýäniň iň akylly ýoly” ulanmaga berildi. Onuň açylyş dabarasynda Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýyp Ärdogan hem gatnaşdy....
SPORT

“Mançester Siti”-niň kapitanyna Katarda garaşýarlar

Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň kapitany Dewid Silwa futbol karýerasyny Kataryň çempionatynda dowam etdirip biler. 34 ýaşly ispan futbolçysy bilen Kataryň “Al-Duhail” topary gyzyklanýar. Silwanyň “Mançester...
SPORT

Neýmar 100 million ýewrodan ýüz öwürdi

Fransiýanyň «Pari-Sen-Žermen» (PSŽ) toparynda çykyş edýän braziliýaly Neýmaryň Ispaniýanyň “Barselona” toparyna dolanyp barmak üçin 100 million ýewrodan ýüz öwrendigi mälim edildi. «Mundo Deportivo” neşiriniň habar...
JEMGYÝET

Türkmenistanda kompýuter önümçiligi: 160 müň sargyt

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda noutbuk we planşet önümçiligini ösdürilmegi babatda degişli işler ýola goýuldy. Ministrler Kabinetiniň golaýda geçirilen mejlisinde bu ugurda edilýän işler barada hasabat berildi. Türkmenistanyň Prezidenti...
SPORT

Mbappe PSŽ-de galar

Ata Watan Eserleri
Fransiýanyň «Pari San Žermen» (PSŽ) toparynyň fransiýaly hüjümçisi, dünýäniň ökde futbolçylarynyň hatarynda görkezilýän Kilian Mbappeniň şu ýyl tomusky transfer möwsüminde başga topara satylmagyna rugsat berildi....
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidentiniň türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagy

vepa
Eziz watandaşlar! Mähriban halkym! «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýyl tamamlanyp barýar. Ýene az wagtdan biz 2019-njy ýyl bilen hoşlaşyp, Täze —...