TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

şertnama

Gysgaça futbol täzelikleri

Ispaniýanyň “Real Madrid” futbol toparynyň dünýä belli horwatiýaly ýarymgoragçysy Luka Modriç ýene-de bir ýyl toparda galar. Modriçyň häzirki wagtdaky şertnamasy geljek tomusda tamamlanýar. Futbolçy we...

Russiýa we Wengriýa bilelikde uçar öndürer

Russiýanyň “Ilýuşin” kompaniýasy we Wengriýanyň awiasiýa inženerçiligi döwrebaplaşdyrylan “Il-103” atly uçaryny döretmek we köpçülikleýin önümçiligine başlamak barada şertnama baglaşdylar. Russiýa Federasiýasynyň Söwda we senagat ministrliginiň...

Holandyň bahasy belli boldy

Häzirki wagtda dünýäde ýaş oýunçylaryň arasynda iň güýçlisi Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynyň hüjümçisi Erling Holand hasaplanylýar. Has hem Çempionlar ligasynda görkezýän oýny bilen futbol äleminiň...

Hondanyň indiki duralgasy Azerbaýjan

Ýaponiýaly ýarymgoragçy Keýsuke Honda azerbaýjanyň “Neftçi” toparyna transfer edildi. Bu barada toparyň metbugat gullugy habar berýär. 34 ýaşly Honda bilen şu möwsümiň ahyryna çenli şertnama...

Ildeşimiz Döwletjanyň nobatdaky tutluşygy

Başa-baş söweş sporty boýunça dürli ýaryşlary gurnaýan “Bellator” guramasy indiki “Gran-Pri” ýaryşynyň ýarym agyr agram derejede boljakdygyny mälim etdi. “Bellator 256” atly Gran-Pri ýaryşy 9-njy...

Messi bilen gyzyklanmagy dowam etdirýär

Ispaniýanyň “Barselona” futbol toparynyň kapitany Lionel Messi ýene-de “Mançester Siti” toparyny gyzyklandyrýar. Angliýanyň “Premýer-liga” çempionatynyň topary argentinaly ýyldyz futbolçysy bilen ýazda gepleşiklere başlamak isleýär diýip,...

Alaba “Reala” geçer

Ata Watan Eserleri
Birnäçe kubogyň eýesi awstriýaly goragçy Dawid Alaba tomusda “Real Madrid” toparynyň oýunçysy bolar diýip, Ispaniýanyň “Marca” neşiri habar berýär. 28 ýaşly goragçy eýýäm Madrid toparynyň...

Tuhel tälimçilikden boşadyldy

Fransiýanyň “PSŽ” futbol toparynyň baş tälimçisi Tomas Tuhel toparyň tälimçilik wezipesinden boşadyldy diýip, Germaniýanyň “Bild” neşiri habar berýär. Bu maglumaty fransiýanyň “RMC Sport” teleýaýlymy hem...

Dünýäniň iň uly drony görkezildi

Sergide Amerikanyň “Aevum” kompaniýasy tarapyndan döredilen dünýäniň iň uly dron enjamy görkezildi. “Engadget” tehnologiýa täzelikleri we synlar üçin özboluşly blogynyň habar bermegine görä, “Ravn X”...

Hazarda ýük daşamak boýunça ýene bir şertnama baglaşyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Awazada geçirilen Birinji Hazar ykdysady forumynda Hazar deňzi arkaly ýük daşamagyň Gara we Baltika deňizleriniň kenaryna söwda arkaly çykmaga ýardam berjekdigi barada aýdanlary...