TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

seriýal

Täze dörediljek seriýal taryhda iň gymmat bolar

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň “Amazon” kompaniýasy “Ýüzükleriň hökmürowany” fantastika serialynyň ilkinji möwsüminiň surata düşürilmegi üçin 465 million dollar sarp eder. Bu seriýalar taryhda iň gymmat kino bolar diýip,...

Oktýabr aýynyň iň meşhur seriallary

Haýsy seriýala tomaşa etjeklerine karar berip bilmeýänler üçin, “IMDb” öz sahypasynda daşary ýurt seriýallarynyň sanawyny ýerleşdirdi. Filmler we teleýaýlym filmleri, kino ýyldyzlary we ähli ýurtlaryň...

“Matrix” filmindäki syrly äýnek

Baş Redaktor
1999-njy ýylda “Matrix” filmi çykanda, gahrymanlarynyň keşbi köpleriň ünsüni özüne çekdi. Sebäbi her kim “Matrix” äleminde gara äýnek dakýar. Öňde goýlan täze janköýer teoriýasy, äýnegi...

30 ýyldan soňra täzeden ekrana dolanýar

Ata Watan Eserleri
Amerikaly režissýor Frensis Ford Koppola “Paramount” kino kompaniýasyndan “Çokunduran ata” atly meşhur filmiň üçünji bölümine üýtgetmeler girizmek babatda rugsat aldy. “Çokundyran ata” (1990 ý) filminiň...