TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde doguldy. Milleti türkmen.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň terjimehaly

Ata Watan Eserleri
Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde doguldy. Milleti türkmen. 1987 — 1997-nji ýyllarda Aşgabat şäherindäki 43-nji orta mekdepde okady. 1997 — 2001-nji...