TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Serdar Azmun

«Wilýarreal» Serdar Azmun bilen gyzyklanýar

Ispaniýa kluby «Zenitiň» eýranly hüjümçisi Serdar Azmun bilen gyzyklanýar. Çeşmäniň habaryna görä, Ispaniýa topary saglygyndaky meseleler sebäpli sport lybasyny ýitiren Pako Alkasere orunbasar gözleýär. «Wilýarreal» eýranly türkmen üçin 10-15 million ýewro tölemäge...

Aziýanyň iň gowy futbolçysy – Son Hyn Min

“Fox Sports Asia” teleýaýlym torynda 2020-nji ýylda Aziýanyň iň gowy futbolçysy diýen dereje eýe boljak futbolçy dalaşgärler üçin  ses berlişik geçirildi. Bu ses berlişikde Angliýanyň...

Ildeşimiz iň gowy türgenleriň sanawynda

Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň resmi saýty Russiýanyň milli çempionatynda çykyş eden “Iň gowy aziýaly futbolçyny” saýlamak babatda ses berişlik gurnalýar. Iň gowy futbolçylaryň sanawynda Keisue Honda,...

Serdar Azmun Aziýanyň iň güýçlüleriniň hatarynda

vepa
Russiýanyň Sankt-Peterburg şäheriniň «Zenit» toparynda futbol oýnaýan eýranly türkmen Serdar Azmun «FOX Sports Asia» neşiri tarapyndan «Aziýanyň iň gowy...