TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sentýabr aýynda Milli Geňeşiň mejlisi geçiriler hem-de ýurdumyzyň baş baýramynyň

Sentýabr aýynda Milli Geňeşiň mejlisi geçiriler

Hormatly Prezidentimiz ýylyň ahyryna çenli birnäçe möhüm çäreleriň, ýagny 1-nji sentýabrda täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen bagly çäreleriň geçiriljekdigini aýtdy. Bu barada milli Liderimiz Balkan...