TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

senagaty

Gurluşyk, senagat we energetika boýunça halkara sergi guralar

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bu sene Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Permanyna...