TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

senagat hem-de suw hojalygy ulgamlary

Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň nobatdaky mejlisi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 11-nji maýynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň, Oba hojalyk...