TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Selena Gomez

“Instagramyň” öňdebaryjylary

Ata Watan Eserleri
“Instagram” jemgyýetçilik torunyň meşhurlary belli boldy. 200 million abunaçysy bolan Ariana Grande ilkinji zenan bolmak bilen rekordy täzeledi. “Instagram”-da abunaçysy köp bolan bäş zenanyň atlary:...

Maksadaokgunly Esetler kimler

Ata Watan Eserleri
Esediň (Ýolbars 23.07—23.08) özüne bolan ynamy juda ýokary. Halaýan reňki — altyn. Üstünlik getirýän daşy — Hakyk. Sary gülleri halaýar. Ýolbarslar ynamly hereket edip, öňünde...

“Instagram” jemgyýetçilik torunyň meşhurlary

Ata Watan Eserleri
“Hopper HQ Instagram” gözden geçiriş hyzmaty “Instagram” jemgyýetçilik tory arkaly iň köp pul gazanan meşhurlaryň sanawyny çykardy. Sanawyň başynda 1 million dollar gazanan Golliwudyň iň...

Eýranly maýyp suratkeş aýaklary bilen surat çekýär

Ata Watan Eserleri
85 göterim maýyp bolan eýranly Fatemeh Hammami Nasrabadi, aýaklaryny ulanyp surat çekýär we fiziki maýyplygyň sungat söýgüsine päsgelçilik däldigini subut edýär. Kristiano Ronaldodan Mehran Modiri...