TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

şeker

Oraza üçin amatly miweli desert

Ata Watan Eserleri
1litr süýt 2 nahar çemçesi un 2 nahar çemçesi krahmal 1 bulgur şeker 1 ýumurtganyň sarysy 1 sany krem şanti 1 sany wanilin Miwe sousy...

Almanyň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň düzüminde organiki turşulyklar, şeker, glýukoza, fruktoza, efir...

Almaly, käşirli, darçynly tort

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 3 sany ýumurtga 1.5 bulgur şeker 1 käse süýt 1 käse ýag 2 nahar çemçesi gatyk 2 bulgur un 1 sany gabartma tozy...

Ojakda süýtli aş (sütlaç)

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 1litr süýt 1 bulgur şeker ýarym bulgur tüwi 3 nahar çemçesi bugdaý krahmaly 1 sany wanilin 2 bulgur suw Taýýarlanyşy: Ojakda süýtli aş...

Almaly köke

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 3 bulgur (250ml) un Otag temperaturasynda 250 gram mesge ýa-da margarin 1 nahar çemçesi gatyk 1 çaý çemçesi hamyr tozy Gyrgyçdan geçirilen 1...

Balgaýmak iýeýin diýseňiz…

Baş Redaktor
Bereketli türkmen saçagynda dürli-dümen, datly tagamlaryny elbetde bilmeýänimiz ýok bolsa gerek. Enelerimiziň we ejelerimiziň bize bişirip berýän süýjüden-süýji naharlary sanardan gaty kän. Ýöne häzirki günlerde...

Möwsümiň peýdaly limonadynyň taýýarlanyşy

Mähriban okyjylar, size bu gezek 2-3 sany önümler bilen, möwsümde saglyga peýdaly limonadyň taýýarlanyşy barada maglumat bermekçi. Munuň üçin gerekli önümler:   1. 1 sany...

Gündelik şeker kabul etmegiň möçberi näçe?

Baş Redaktor
Adamyň süýji tagamlary iýmäge islegi, olary gündelik iýmitinde ulanmaga talaby tebigat tarapyndan şertlendirilendir.Hakykatdan-da, bedende maddalaryň alyş-çalşynyň kadaly bolup geçmegi üçin witaminler, makro-mikroelementler, beloklar, ýaglar bilen...

Täsin maglumatlar

Her bir adamyň barmak yzlarynyň meňzeş bolmaýşy ýaly dil yzlary hem meňzeş däldir. Kagyz pul – pikir edilişi ýaly kagyzdan däl-de pagtadan ýasalýar. Ilkinji ýerasty...