TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sebit

Ýapragy iýilýän gök ekinleri ösdürip ýetişdirmekligiň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri
Ysmanak, şebit, badyýan, salat, ajytere kelemden, hyýardan, nohutdan we noýbadan boşan ýerlere ekilýärler. Ekinleriň idegi. Ekiş geçirilenden soń gowy gögeriş alar ýaly yzgar suwy 500...