TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Science Daily

Adam eli degmedik meýdanlar

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Milli geografiki jemgyýeti we Kaliforniýa uniwersiteti tarapyndan geçirilen gözleglere görä, planetamyzdaky buzsyz topraklaryň ýarysyna golaýynyň adam eliniň degmändigi habar berilýär. “Science Daily”-iň habaryna görä...

Antraktidada ot gögerýär

Ata Watan Eserleri
Ýer ýüzünde howanyň global maýlamagy Antraktidanyň garlyklarynda ýaşyl suw otlarynyň peýda bolmagyna getirdi. Bu barada «Science Daily» neşiri habar berýär. Maglumatlarda aýdylyşy ýaly, Kembrij uniwersitetiniň...