TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sazandalar

Toý dabaralarynda artistleriň hyzmatlarynyň hukuk ýagdaýy

Baş Redaktor
Türkmenistanda toý we beýleki dabaralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet  tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Düzgünnama tasssyklandy we şol Düzgünnama bilen Toý dabaralarynda artistleriň hyzmatlarynyň hukuk ýagdaýy...

Selbi Kakanowa: Gözellik dünýäsi durmuş ýörelgäm

Baş Redaktor
Her bir döredijilik ynsanyň ömrüniň manysy zehininden çykan sungat eserleri bolýar. Ömür ýoluň röwşen ertirine tarap gadam her birimiziň şu günümizden başlanýar. Kär saýlawyndaky dogry...

Ýatlamalar ýüreklerde halypa!

Baş Redaktor
Halypa kompozitor, sazanda Hakberdi Hudaýberdiýewi ýagşylykda ýatlap… Ýakyn-ýatlarymyzdan biri aramyzdan gidende köpümiziň serimizde Gurbannazar şahyryň “Adam ýaşap ýörende ýalan ýaly öljegi” diýen setiri gaýtalansa, köpümiziň...