TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

saz sungaty

Sungata siňen ömür ýa-da meşhur türkmen kompozitory Nury Halmämmedow hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: – Adatdan daşary zehinliler – geniler milletiň ykbalynyň kuýaşydyr.            Olar adamzadyň hakydasynda ölmez-ýitmez bolup galýarlar.   Türkmen halkynyň söwer ogly...

Türkmeniň Şeýda Bilbili

Ata Watan Eserleri
Ömrüni türkmen teatryna we opera sungatyna bagyşlan Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa halkymyzyň şeýda bilbili hasaplanýar. Çünki ol özüniň ajaýyp heňi, üýtgeşik sesi bilen ençeme tomaşaçylary...

Türkmen metbugatynda-17.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan – BMG: Ilat gaznasy ulgamyndaky hyzmatdaşlyk»; «Bagtyýarlyk saglykdan başlanýar», Muhammet Bekgiýew. 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Türkmen haly önümleri...