TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Saz gurallary hakynda gyzykly maglumatlar

Saz gurallary hakynda gyzykly maglumatlar

Dünýädäki iň gadymy saz guraly arheologlar tarapyndan tapylan turba şekilli tüýdük bolup, onuň ýaşy 40 müň ýyla barabardyr. Bu tapyndy gadymy adamalaryň hem aýdym-saz bilen...