TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

şaýollarynyň ugrunda ýerleşdirilen ulaglaryň tizligini ölçeýji enjamlar

Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy :Ulaglaryň ortaça tizligi anyklanýar

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy tarapyndan berilen  bildiriş “Türkmenistan” gazetinde neşir edildi. Şol bildirişde iki nokadyň arasynda geçilen ýoluň hasaba alynmagy bilen,...