TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

saýlawçylar bilen duşuşyklary öz içine alýan saýlaw möwsümi başlaýar.

Türkmenistanda 14-nji fewralda saýlaw möwsümine badalga berilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidentiniň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen nobatdan daşary mejlisinde beren tabşyryklaryna laýyklykda, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi....