TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

şaý-sepleri

Türkmen milli şaý-sepleri

Türkmen zergärçilik sungatynda aýal-gyzlaryň şaý-sepleri esasy orny eýeleýär. Türkmen aýal-gyzlarynyň şaý-sepleri özüniň gözbaşyny örän gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Türkmen ussalary beýleki halklaryňka meňzemeýän ajaýyp şaý-sepleri...

Instagram döwrinde fotosurat: Döwür bilen aýakdaş

Ata Watan Eserleri
Türkmeniň taryhyna, däp-dessurlaryna, edim-gylymlaryna, medeniýetine göz aýlasaň, başyň göge direlýär. Her welaýatyň özüne mahsus däp-dessurlarymy, toý adatlarymy, nagyşlarymy, göllerimi… şu toprakda önüp-ösendigiňe buýsanmaga ullakan sebäp....