TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

şaý-sepler

Türkmenlerde Çaga Bezegleri

Baş Redaktor
Zergärçilik  sungatynyň sahypalary Milli Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap aýratyn-da, toý-baýramlaryň  bezegine, ene-mamalarymyzyň  buýsanjyna  öwrülen  tyllaýy  nagyşlara  beslenen  şaý-sepler   ylmy  nukdaýnazardan  öwrenilmek  bilen, diňe  türkmenistanly  däl,...

Ankarada Türkmenistan sergisi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy  we 2020-nji Türkmenistan Bitaraplygyň Mekany ýyly mynasybetli, 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen TÜRKSOÝ guramasynyň bilelikde guramagynda...

Şaý-seplerde nähili mikroblaryň döreýändigini bilýäňizmi?

Ata Watan Eserleri
Ulanylan şaý-sepler we sagatlar boýunça “Est1897” kompaniýasy, adamlarda ulanylýan şaý-sepleriň arassalygy barada gözleg geçirdi. Gözleg üçin adamlaryň bir hepde bäri geýen düýbünden arassa sagatlaryny, ýüzüklerini...