TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şatlyk PYGAMOW

Täze ýyl hakynda gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki ilkinji arça agajy XVII asyryň başynda döräpdir. Elzas şäherinde (şol wagt Germaniýanyň bir bölegi, häzirki wagtda Fransiýanyň bir bölegi) arça we sosna agaçlary reňkli...

Gyzykly matematika

Alymlar tarapyndan iň gadymy matematiki eser Swazilendde tapylýar. Ilkinji aýal matematik Aleksandriýaly Gipatiýadyr. Ýagny, şol döwürde diňe erkekler alymdy. Şol wagtlar aýallar hatda okamagy hem...