TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sarp ediş

Türkmenistanda “Сovid-19” ýokanjyna garşy göreş güýçlendirilýär

Hormatly Prezidentimiz Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ministrleriň...