TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sapardurdy Toýlyyew Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ylym-bilim

Ylym-bilim, saglyk, sport boýunça täze wise-premýer bellendi

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň halk hojalygynyň 6 aýynyň netijelerine seredildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...