TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sanlylaşdyrmanyň artykmaçlyklary

Sanlylaşdyrma: onuň ähmiýeti we esasy ugurlary

Ata Watan Eserleri
XX asyryň ahyrynda sanly ykdysadyýet hem-de sanlylaşdyrma düşünjeleri ýüze çykdy we durmuşyň ähli ugurlaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak baradaky pikirler bütin dünýäde ösdürilip başlandy. Şondan soňky...