TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sanly ykdysadyýetde terminleriň sözlügi

  Sanly ykdysadyýetde terminleriň sözlügi

Ata Watan Eserleri
Blokçeýn (ing. blockchain ýa-da block chain) — içinde maglumatlary saklaýan we dürli kompýuterde ýerleşip biri birine bagly bolmaýan,  bellenen kadalara görä yzygiderli üznüksiz ýagdaýda gurulan...