TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sanly ykdysadyýet we ykdysady ösüşiň möhüm ugurlary

Ykdysady üstünlikleriň sergisi we dokma dükanlary

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň  Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan sergi geçiriler  we Aşgabat şäherinde dokma dükanlary açylar, bu barada sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hasabat berildi. Serginiň...