TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

San­ly çöz­güt IT meý­dan­ça

«Sanly innowasiýalar» bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlendi

13 — 15-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilen «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşigiň ýeňijileri belli...

Türkmenistanda 510 web saýt bellige alyndy

Türkmenistanda 510 web saýt döredildi we bellige alyndy ― diýlip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda 6-njy fewralda geçirilen iş maslahatynda aýdyldy. Şeýle hem ýurtda “Elektron resminama,...

Türkmen ýaşlary tehnologik täzelikleri amala aşyrýarlar

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň ýa­nyn­da «Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bi­le­lik­dä­ki «San­ly çöz­güt IT meý­dan­ça» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti­niň dö­re­dil­me­gi ýur­du­myz­da bi­li­mi, yly­my, önüm­çi­li­gi we işe­wür­li­gi bag­la­nyş­dyr­ýan il­kin­ji...