TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sankt-Peterburgyň Daşary aragatnaşyklar Komitetiniň başlygy Ý.Grigorýew we «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy I.Bukato bilen duşuşyk

Türkmenistan Russiýanyň sebitleri bilen hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär

23-nji maýda türkmen paýtagtynda Türkmenistana sapar bilen gelen Sankt-Peterburgyň Daşary aragatnaşyklar Komitetiniň başlygy Ý.Grigorýew we «Wozroždeniýe» Taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň» ýolbaşçysy I.Bukato bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga...