TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sankt-Peterburg

Emeli aň bilen koronawirus bejergisi

Ata Watan Eserleri
Rus alymlary lukmanlara koronawirus keseli üçin iň amatly bejeriş tertibini saýlamaga kömek etjek emeli aň döredipdirler. Bu barada “RT” habar teleýaýlymy, Sankt-Peterburg maglumat tehnologiýalary, mehanika...

Şadyýan Tereziler kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama Tereziler (Mizan, 24.09 —23.10) “diplomat”, çeper dilli we akyllydyr. Halaýan reňki — gök. Üstünlik getirýän daşy ýakutdyr. Güli — bägüldir. Bu ýyldyzyň astynda...

Türkmenistan bilen Russiýa söwda hyzmatdaşlygyny ösdürer

Göni aragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň işewür toparynyň arasynda geçirilen duşuşygyň gün tertibine özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek meseleleri girizildi. Türkmen tarapyna...

Dik Adwokatyň şertnamasy 1 ýyl uzadyldy

Ata Watan Eserleri
Niderlandlar Patyşalygynyň “Feýenoord” topary tälimçisi Dik Adwokat bilen ýene-de bir ýyl işleşer. 72 ýaşly tejribeli tälimçiniň şertnamasynyň möhleti 1 ýyl uzadyldy. 2021-nji ýyla çenli bu...

Sankt-Peterburgda «Türkmen alabaýy» Kitabynyň Tanyşdyrylyş Dabarasy

vepa
2019-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmen alabaýy» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de «Türkmenistan – Bagtyýarlygyň watany» atly serginiň açylyş dabarasy geçirildi....