TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sanjym etmek

Beýik Britaniýa raýatlaryna syýahat etmäge rugsat bermekçi

Beýik Britaniýanyň hökümeti ýurduň raýatlaryna 17-nji maýdan daşary ýurtlara syýahat edip biljekdiklerini mälim etdi. Bu barada ýurduň Premýer-ministri Boris Jonson metbugat ýygnagynda belläp geçdi. –...

Türkiýäniň uniwersitetleriniň okuw ýagdaýy barada

Ata Watan Eserleri
Koronawirus ýokanjy sebäpli çäklendirmeleriň dowam edýän döwründe Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde onlaýn okuw tertibinden adaty tertibe geçmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Ýurduň Bilim geňeşiniň...