TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sanawdaky uniwersitetler

Sanawdaky Medipol Uniwersiteti Türkmen talyplaryna garaşýar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Bu ýyl Türkmenistan tarapyndan diplomy ykrar edilýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyna ilkinji gezek Türkiýeden  giren Istanbul Medipol Uniwersiteti Türkmenistanly talyplaryna garaşýar. Istanbul Medipol uniwersiteti bilen...

Kanada :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Dr.Döwran Orazgylyjov
“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com    saýtynyň Peýdaly...

Bahçeşehir Uniwersiteti: Sanawdaky Ýokary okuw jaýy

Türkmenistanly ýaşlar tarapyndan Türkiýede bilim almak üçin iň köp saýlanýan ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Bahçeşehir uniwersitetinde bilim almak üçin Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan Danışmanlık ve...