TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

San-Diýego lukmançylyk fakulteti

Emeli aň: Tebigy dilleri gaýtadan işlemek

Kaliforniýa uniwersitetiniň San-Diýego lukmançylyk fakultetiniň alymlary tarapyndan geçirilen täze ylmy gözlegde, emeli aňyň (intellektiň) adamlaryň ýalňyzlyk derejesini ses äheňinden we soraglara jogaplaryndan ölçäp boljakdygyny anyklandy....