TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Samsung Galaxy Watch

“Samsungyň” akylly sagatlarynyň ýady 8GB bolar

Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy  häzirki wagtda “Samsung Galaxy Watch” akylly sagadynyň täze görnüşiniň üstünde işleýär. Täze sagat SM-R840 / 845 we SM-R850 / 855 model...