TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

salgyt tölemek

Salgyt Töleýjileriň dykgatyna!

Dr.Döwran Orazgylyjov
Aşgabat şäher salgyt bölümi tarapyndan “Türkmenistan” gazetinde çap edilen  “Hususy telekeçileriň we şahsy taraplaryň dykgatyna”  diýlip ýüzlenilýän bildirişden mälim bolşuna görä, bu salgyt bölümi hususy...