TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

salgylary we telefon belgileri barada maglumatlar

Aşgabadyň myhmanhanalary we salgylary

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we onuň myhmanlary üçin peýdaly bolar diýen maksat bilen Aşgabatda ýerleşýän myhmanhanalaryň salgylary we telefon belgileri barada maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris. ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI...