TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şalfeý ösümligiň aýratynlygy

Şalfeý ösümligiň aýratynlygy

Şalfeý gyrymsy ösümlikleriň uly görnüşidir. Ol latyn sözünden “salvere” türkmen dilinde bolsa “sagdyn bolmak” sözünden gelip çykýar. Bütin dünýäde şalfeý 700-e golaý görnüşi hasaba alyndy....