TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Salazar Slaýzer

Ýylana ertekiniň gahrymanynyň ady dakyldy

Ata Watan Eserleri
Hindistanyň jeňňelikleriniň birinde ýylanyň ozal mälim bolmadyk bir görnüşi ýüze çykaryldy. Oňa belli ýazyjy J.Kowlingiň «Garri Poter» tapgyrynyň gahrymanlarynyň biri bolan Salazar Slaýzeriň ady berildi....