TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şahym Abdrahmanow

Ministrler Kabinetiniň täze düzüminiň agzalarynyň terjimehallary

Ata Watan Eserleri
Muhammetguly Atamuhammedowiç MUHAMMEDOW 1981-nji ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bäherden şäherinde doguldy. Ýokary bilimli. 2003-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň Gazi uniwersitetini ykdysatçy-dolandyryjy hünäri boýunça tamamlady. 2004...

Nebitgaz toplumyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň täze orunbasary bellendi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Myratgeldi Meredowy işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin bu wezipeden boşatdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna...