TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Dr.Döwran Orazgylyjov
Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; şahsy...