TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sahna

Maýa Kulyýewanyň 100 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli ajaýyp konsert geçirildi. Maý aýynyň ilkinji güni...

Alp Arslan teatrynda «Ak gämi» sahnalaşdyryldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň eseri esasynda sahnalaşdyrylan «Ak gämi» atly drama oýnunyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmenistanyň at gazanan...

Sungata köňül beren : Öwezmämmet Galandarow

vepa
Teatr. Artist. Tomaşaçy. Sungatda aýratyn orny eýeleýän bu sözleri biri-biri bilen dramaturgyň ýazan pýesasy esasynda reŽissýoryň sahnada goýýan spektakly baglanyşdyrýar. Haçan-da, spektakl şowly bolanda teatr...

Sazyň gudraty

vepa
Paýtagtymyzda ýerleşýän “Aşgabat” kinokonsert merkezinde “Nejep oglan” dessanynyň esasynda surata düşürilen çeper film ilkinji gezek uly ekranda görkezildi....