Tag : Sahara

DÜNÝÄ

Saharada balyk bar eken

Belgiýaly we Italiýaly alymlar Sahara çölünden — Liwiýanyň günorta-günbataryndan 18 müňden gowrak daşa öwrülen balyklaryň we beýleki suwda ýaşaýan jandarlaryň galyndylaryny tapdylar. Alym-arheologlaryň çaklamalaryna görä,...